kaznowska13 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka

We wspólnym sadzeniu z dziećmi udział wzięły Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii