kaznowska12 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka