kaznowska10 | Z pomocą dzieci zazieleniliśmy rondo Sedlaczka

Renata Kaznowska, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy sadziła kwiaty wspólnie z dziećmi