część opisowa | Zwycięski projekt na park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK