20180606_111148 | Zielona Reduta Wolska – spotkania informacyjno-warsztatowe