KBA_8436 | Wiosenne nasadzenia drzew

Sadzenie lip warszawskich na skwerze wokół pomnika Ignacego Daszyńskiego (Fot. A.Przegaliński)