KBA_8434 | Wiosenne nasadzenia drzew

W sadzeniu lip brał udział m.in. Wicedyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy Krzysztof Górnicki (fot. A.Przegaliński)