KBA_8418 | Wiosenne nasadzenia drzew

Aleksandra Gajewska, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy