KBA_8378 | Wiosenne nasadzenia drzew

Przemawia Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy