KBA_8373 | Wiosenne nasadzenia drzew

Justyna Glusman, Dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy (Fot. A.Przegaliński)