dav | Bulwary przy pomniku Syreny otwarte

Fot: A.Przegaliński