dav | Bulwary przy pomniku Syreny otwarte

Fot. A.Przegaliński