Konkurs „Z głową na trawie” – wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń!

Share

 

Konkurs „Z głową na trawie”

Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2019 r. Listę Laureatów ogłosimy do 15 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do udziału!


Jeszcze tego lata ukaże się przewodnik po wybranych warszawskich parkach i skwerach, którymi opiekuje się Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Chcemy, aby współautorami przewodnika byli warszawiacy, który na co dzień korzystają z tych terenów. Dlatego ogłaszamy konkurs na Wasze wspomnienia i historie, związane z warszawską zielenią.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu dostępnym poniżej.

2. Wybierz jeden warszawski park lub skwer z listy z załącznika nr 1 do Regulaminu, z którym wiążą się jakieś ciekawe wspomnienia lub historie, którymi chcesz się podzielić z innymi. Może być to np. impresja na temat przestrzeni i jej walorów turystycznych, historyczno-kulturowych, przyrodniczych, czy porady i wskazówki dotyczące korzystania z danej przestrzeni.

3. Przelej swoją historię na papier – wypowiedź może mieć dowolną formę literacką, objętość tekstu nie powinna przekraczać 1 000 znaków ze spacjami.  Tytuł wypowiedzi powinien zawierać nazwę parku bądź skweru, którego ona dotyczy.

4. Pobierz i podpisz załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś rodzica bądź opiekuna prawnego o podpisanie zgody na Twój udział w konkursie, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. Wyślij zgłoszenie na adres: przewodnik@zzw.waw.pl do 31 marca 2019 r. Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

– pracę konkursową, czyli wypowiedź pisemną o wybranym parku lub skwerze;
– imię i nazwisko Uczestnika;
– dane teleadresowe Uczestnika;
– skan podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;
– w przypadku Uczestników niepełnoletnich – skan wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego zgody, stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7. Śledź wyniki konkursu na stronie www.zzw.waw.pl. Listę Laureatów ogłosimy już 15 kwietnia 2019 r.

Nagrodą w konkursie jest umieszczenie prac konkursowych Laureatów w przewodniku oraz jeden egzemplarz przewodnika w wersji drukowanej.

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu „Z głową na trawie” – zmieniony w dniu 12 marca 2019 r. 

Regulamin konkursu „Z głową na trawie”

Załącznik nr 1 do Regulaminów – lista parków i skwerów, których dotyczyć mogą prace konkursowe

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu – zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Pokaż inne artykuły