3.3_Tablica nr 3 – Dobór zieleni dla odcinka A_A3 | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”