3.2_Tablica nr 2 – Dobór zieleni dla odcinka B_A3 | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”