3.1_Tablica nr 1 – Dobór zieleni dla odcinka C_A3 | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”