2.3_Przekrój C-C_1-100_A3 | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”