1.2_Rzut – Skwer Słonimskiego_1-500_755x297 | Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”