Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”

Publikujemy pierwsze koncepcje „Zielonych Ulic”. Planowane zmiany to wieloletni proces podzielony na etapy, ale pierwsze drzewa zostały już zasadzone. W planach są też m.in. parki linearne,  „ogrody deszczowe” oraz elementy małej architektury. Co jeszcze się zmieni? Dowiesz się tego z raportów z konsultacji i z ostatecznych koncepcji. Dziękujemy za udział w konsultacjach!

Celem  zainicjowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa projektu „Zielone Ulice” jest zmiana oblicza największych  stołecznych arterii. Architekci krajobrazu, wyłonieni zgodnie z procedurami przetargowymi przez Zarząd Zieleni, wspólnie z mieszkańcami i jednostkami miejskimi opracowują koncepcje zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż kilkudziesięciu ulic.

Projekt „Zielone Ulice” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko tereny pasów drogowych,  lecz również znacznie szerzej rozumiane wnętrza uliczne oraz powiązane z nimi tereny zieleni. Celem projektu jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie analizy obecnego sposobu zagospodarowania ulic oraz zebranie informacji o planowanych w ich obszarze inwestycjach. Kolejnym krokiem jest  zebranie potrzeb użytkowników tych przestrzeni w ramach bezpośrednich spotkań z użytkownikami. Na podstawie  zgromadzonych wytycznych i uwag powstają  kompleksowe koncepcje nowego obrazu ulic. Uwzględniają one niezbędne przebudowy mające służyć podniesieniu jakości przestrzeni, wzmocnieniu funkcji istniejących nasadzeń i ukształtowaniu nowych, bogatszych układów zieleni miejskiej.

W ramach diagnozowania i projektowania zmian na wybranych ulicach Warszawy do współpracy zaproszono mieszkańców projektowanych okolic.

W ramach projektu „Zielone Ulice”, w dialogu z mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt projektów koncepcyjnych. Realizacja przekształceń  poszczególnych ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie wieloletnim procesem podzielonym na etapy.

Więcej o procesie konsultacji można przeczytać pod linkiem: OPIS PROCESU KONSULTACJI

 

W projekcie „Zielone Ulice”  obecnie opracowywane są koncepcje ulic: A. Branickiego, Wł. Broniewskiego, T. Chałubińskiego, Czołowa, P. Gintrowskiego, A. Hlonda, Jagiellońska,  Jana Pawła II, J. Kasprowicza, Z. Krasińskiego, St. Maczka, A. Madalińskiego, Marywilska, Marszałkowska, A. Mickiewicza, J. Mehoffera, Modlińska, Myśliborska, Ostrobramska, Połczyńska, Pułkowa, Puławska, Przyczółkowa, Radiowa, Radzymińska,  Raszyńska, J. Rudnickiego, Słowackiego, al. „Solidarności”, Strumykowa, Szeligowska, Świderska, Targowa, Towarowa, Wał Miedzeszyński, Wiertnicza, al. Rzeczpospolitej, al. Wilanowska, al. Wojska Polskiego, al. Zjednoczenia

Opracowane koncepcje ulic:

 • ul. Radiowa:

RAPORT RADIOWA + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

szczegółowe opracowanie koncepcji:

Radiowa: opis koncepcji

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. gen. W. Urbanowicza a ul. Himalajską (Arkusz 1)

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Himalajską a ul. Powstańców śląskich (Arkusz 2)

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. R. Bailly (Arkusz3)

Radiowa: wizualizacja 1

Radiowa: wizualizacja 2

Radiowa: wizualizacja 3

Radiowa: przekroje

 • ul. Połczyńska (z fragmentem Szeligowskiej):

RAPORT POŁCZYŃSKA I SZELIGOWSKA + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Połczyńska: opis koncepcji

Połczyńska: fragment od ul. Powstańców Śląskich do torów (Arkusz 5)

Połczyńska: fragment od ul. Powstańców Śląskich do okolic ul. Tkaczy (Arkusz 4)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Lustrzanej do ul. Lazurowej (Arkusz 3)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Lazurowej do okolic ul. Sochaczewskiej (Arkusz 2)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Sochaczewskiej do granic miasta (Arkusz 1)

Połczyńska: fragment ul. Szeligowska (Arkusz 6)

Połczyńska: wizualizacja 1

Połczyńska: wizualizacja 2

Połczyńska: przekroje

 • ul. Puławska

Projekt koncepcyjny – broszura

Raport – Puławska

załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Opis – projekt koncepcyjny 

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 1

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 2

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 3

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 4

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 5

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 6

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 7

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 8

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 9

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 10

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 11

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 12

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 13

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 14

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 15

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 16

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 17

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 18

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 19

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 20

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 21

 

 • ul. Pułkowa

Raport – Pułkowa + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 1

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 2

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 3

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 4

Pulkowa_konc_2_koncepcja – Arkusz 5

Pulkowa_konc_3_wizualizacje_01

Pulkowa_konc_3_wizualizacje_02

Pulkowa_konc_3_wizualizacje_03

Pulkowa_konc_4_przekroje

 

 • ul. Marszałkowska

raport z ulicy Marszałkowskiej + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Marszałkowska_1 z 6

ul.Marszałkowska_2 z 6

ul.Marszałkowska_3 z 6

ul.Marszałkowska_4 z 6

ul.Marszałkowska_5 z 6

ul.Marszałkowska_6 z 6

 

 • ul. Broniewskiego-Krasińskiego

raport z ulic Broniewskiego-Krasińskiego OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Broniewskiego 1 z 12

ul.Broniewskiego 2 z 12

ul.Broniewskiego 3 z 12

ul.Broniewskiego 4 z 12

ul.Broniewskiego 5 z 12

ul.Broniewskiego 6 z 12

ul.Broniewskiego 7 z 12

ul.Broniewskiego 8 z 12

ul.Broniewskiego 9 z 12

ul.Broniewskiego 10 z 12

ul.Broniewskiego 11 z 12

ul.Broniewskiego 12 z 12

 

 • ul. Jagiellońska

raport z konsultacji ul. Jagiellońskiej + załącznik do raportu  OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Jagiellońska 1 z 12

ul.Jagiellońska 2 z 12

ul.Jagiellońska 3 z 12

ul.Jagiellońska 4 z 12

ul.Jagiellońska 5 z 12

ul.Jagiellońska 6 z 12

ul.Jagiellońska 7 z 12

ul.Jagiellońska 8 z 12

ul.Jagiellońska 9 z 12

ul.Jagiellońska 10 z 12

ul.Jagiellońska 11 z 12

ul.Jagiellońska 12 z 12

 

 • ul. Maczka-Rudnickiego

raport z konsultacji ulic Maczka-Rudnickiego +załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Maczka-Rudnickiego 1z3

ul.Maczka-Rudnickiego 2z3

ul.Maczka-Rudnickiego 3z3

 

 • ul. Madalińskiego

raport z konsultacji ulicy Madalińskiego + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Madalińskiego 1z11

ul.Madalińskiego 2z11

ul.Madalińskiego 3z11

ul.Madalińskiego 4z11

ul.Madalińskiego 5z11

ul.Madalińskiego 6z11

ul.Madalińskiego 7z11

ul.Madalińskiego 8z11

ul.Madalińskiego 9z11

ul.Madalińskiego 10z11

ul.Madalińskiego 11z11

 

 • ul. Narbutta

Raport z Konsultacji + podsumowanie z konsultacji

ul.Narbutta 1z12

ul.Narbutta 2z12

ul.Narbutta 3z12

ul.Narbutta 4z12

ul.Narbutta 5z12

ul.Narbutta 6z12

ul.Narbutta 7z12

ul.Narbutta 8z12

ul.Narbutta 9z12

ul.Narbutta 10z12

ul.Narbutta 11z12

ul.Narbutta 12z12

 

 • ul. Ostrobramska

raport z konsultacji społecznych ul. Ostrobramskiej + załącznik do raportu:  OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Ostrobramska 1 z 3

ul.Ostrobramska 2 z 3

ul.Ostrobramska 3 z 3

 

 • ul. Raszyńska

raport z konsultacji społecznych ulicy Raszyńskiej +załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Raszyńska 1 z 2

ul.Raszyńska 2 z 2

 

 • ul. Targowa

raport z konsultacji ul. Targowej OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Targowa 1 z 4

ul.Targowa 2 z 4

ul.Targowa 3 z 4

ul.Targowa 4 z 4

 

 • ul. Wał Miedzeszyński

raport z konsultacji społecznych ul. Wał Miedzeszyński + OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Wał Miedzeszyński 1z8

ul.Wał Miedzeszyński 2z8

ul.Wał Miedzeszyński 3z8

ul.Wał Miedzeszyński 4z8

ul.Wał Miedzeszyński 5z8

ul.Wał Miedzeszyński 6z8

ul.Wał Miedzeszyński 7z8

ul.Wał Miedzeszyński 8z8

 

 • ul. Modlińska

raport z konsultacji ul. Modlińskiej + załącznik do raportu z konsultacji OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul.Modlińska 1z12

ul.Modlińska 2z12

ul.Modlińska 3z12

ul.Modlińska 4z12

ul.Modlińska 5z12

ul.Modlińska 6z12

ul.Modlińska 6z12

ul.Modlińska 7z12

ul.Modlińska 8z12

ul.Modlińska 9z12

ul.Modlińska 10 z 12

ul.Modlińska 11 z 12

ul.Modlińska 12 z 12

 • al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego

raport z konsultacji społecznych al. Jana Pawła II + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

al. Jana Pawła II cz. 1

al. Jana Pawła II cz. 2 

al. Jana Pawła II cz. 3

al. Jana Pawła II cz. 4

al. Jana Pawła II cz. 5

al. Jana Pawła II cz. 6

al. Jana Pawła II cz. 7

al. Jana Pawła II cz. 8

al. Jana Pawła II cz. 9

al. Jana Pawła II cz. 10

 • ul. Kasprowicza

raport z konsultacji ul Kasprowicza i Al. Zjednoczenia + załącznik do raportu  OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Kasprowicza cz. 1

ul. Kasprowicza cz. 2

ul. Kasprowicza cz. 3

ul. Kasprowicza cz. 4

ul. Kasprowicza cz. 5 

ul. Kasprowicza cz. 6

 • ul. Marywilska-Czołowa

raport z konsultacji ul. Marywilskiej i Czołowej + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Marywilska cz. 1

ul. Marywilska cz. 2

ul. Marywilska cz. 3

ul. Marywilska cz. 4

ul. Marywilska cz. 5 

ul. Marywilska cz. 6 

 • ul. Mehoffera-Świderska

raport z konsultacji ul. Mehoffera i Świderskiej + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Mehoffera – Świderska cz. 1

ul. Mehoffera Świderska cz. 2

ul. Mehoffera Świderska cz. 3

 • ul. Mickiewicza

raport z konsultacji  + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul Mickiewicza cz. 1

ul. Mickiewicza cz. 2

ul. Mickiewicza cz. 3

ul. Mickiewicza cz. 4

ul. Mickiewicza cz. 5

ul. Mickiewicza cz. 6

 • ul. Myśliborska-Strumykowa

Raport z konsultacji społecznych ul. Myśliborskiej i Strumykowej + załącznik do konsultacji OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Myśliborska-Strumykowa cz. 1

ul. Myśliborska-Strumykowa cz. 2

ul. Myśliborska-Strumykowa cz. 3

ul. Myśliborska-Strumykowa cz. 4

 • ul. Radzymińska

raport z kosultacji ul. Radzymińskiej + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Radzymińska cz. 1

ul. Radzymińska cz. 2

ul. Radzymińska cz. 3

ul. Radzymińska cz. 4

ul. Radzymińska cz. 5

 • ul. Rzeczypospolitej, Branickiego, Hlonda

raport z konsultacji społecznych ul. Rzeczypospolitej, Branickiego, Hlonda + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Rzeczypospolitej, Branickiego Hlonda cz. 1

ul. Rzeczypospolitej, Branickiego, Hlonda cz. 2

ul. Rzeczypospolitej, Branickiego, Hlonda cz. 3

ul. Rzeczypospolitej, Branickiego, Hlonda cz. 4

 • ul. Słowackiego

raport z konsultacji + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Słowackiego cz. 1

ul. Słowackiego cz. 2

 • ul. Solidarności

raport z konsultacji al. Solidarności + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Solidarności cz. 1

ul. Solidarności cz. 2

ul. Solidarności cz. 3

 • ul. Towarowa

raport z konsultacji ul. Towarowej + OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Towarowa cz. 1

ul. Towarowa cz. 2 

ul. Towarowa cz. 3

 • ul. Wiertnicza-Przyczółkowa

raport z konsultacji ulic Przyczółkowej i Wiertniczej + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Wiertnicza-Przyczółkowa cz. 1

ul. Wiertnicza-Przyczółkowa cz. 2

ul. Wiertnicza-Przyczółkowa cz. 3

ul. Wiertnicza – Przyczółkowa cz. 4

ul. Wiertnicza-Przyczółkowa cz. 5

ul. Wiertnicza-Przyczółkowa cz. 6

 • ul. Wilanowska-Rzymowskiego

raport z konsultacji ulic Wilanowskiej i Rzymowskiego + załącznik do raportu OPIS PROCESU KONSULTACJI

raport z konsultacji ulicy Gintrowskiego + załącznik do raportu  OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 1

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 2

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 3

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 4

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 5 

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 6

ul. Wilanowska-Rzymowskiego cz. 7

 • ul. Wojska Polskiego

raport z konsultacji ul. Wojska Polskiego  + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

ul. Wojska Polskiego cz. 1

ul. Wojska Polskiego cz. 2

 • al. Zjednoczenia

raport z konsultacji al. Zjednoczenia i ul. Kasprowicza + załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

al. Zjednoczenia cz. 1

al. Zjednoczenia cz. 2

al. Zjednoczenia cz. 3

al. Zjednoczenia cz. 4

al. Zjednoczenia cz. 5

al. Zjednoczenia cz. 6

 

Na stronie dostępne są wszystkie koncepcje  z zakończonych procesów w ramach projektu Zielone Ulice. Ze względu na problemy techniczne brakuje części raportów – te są powoli uzupełniane.

Pokaż inne artykuły