Raporty z konsultacji społecznych „Zazieleńmy ulice”

Share

Publikujemy pierwsze koncepcje „Zielonych Ulic”. Planowane zmiany to wieloletni proces podzielony na etapy, ale pierwsze drzewa zostały już zasadzone. W planach są też m.in. parki linearne,  „ogrody deszczowe” oraz elementy małej architektury. Co jeszcze się zmieni? Dowiesz się tego z raportów z konsultacji i z ostatecznych koncepcji. Dziękujemy za udział w konsultacjach!

Celem  zainicjowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa projektu „Zielone Ulice” jest zmiana oblicza największych  stołecznych arterii. Architekci krajobrazu, wyłonieni zgodnie z procedurami przetargowymi przez Zarząd Zieleni, wspólnie z mieszkańcami i jednostkami miejskimi opracowują koncepcje zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż kilkudziesięciu ulic.

Projekt „Zielone Ulice” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko tereny pasów drogowych,  lecz również znacznie szerzej rozumiane wnętrza uliczne oraz powiązane z nimi tereny zieleni. Celem projektu jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie analizy obecnego sposobu zagospodarowania ulic oraz zebranie informacji o planowanych w ich obszarze inwestycjach. Kolejnym krokiem jest  zebranie potrzeb użytkowników tych przestrzeni w ramach bezpośrednich spotkań z użytkownikami. Na podstawie  zgromadzonych wytycznych i uwag powstają  kompleksowe koncepcje nowego obrazu ulic. Uwzględniają one niezbędne przebudowy mające służyć podniesieniu jakości przestrzeni, wzmocnieniu funkcji istniejących nasadzeń i ukształtowaniu nowych, bogatszych układów zieleni miejskiej.

W ramach diagnozowania i projektowania zmian na wybranych ulicach Warszawy do współpracy zaproszono mieszkańców projektowanych okolic.

W ramach projektu „Zielone Ulice”, w dialogu z mieszkańcami, powstaje kilkadziesiąt projektów koncepcyjnych. Realizacja przekształceń  poszczególnych ulic na podstawie kierunków wskazanych w koncepcji, będzie wieloletnim procesem podzielonym na etapy.

Więcej o procesie konsultacji można przeczytać pod linkiem: OPIS PROCESU KONSULTACJI

 

W projekcie „Zielone Ulice”  obecnie opracowywane są koncepcje ulic: A. Branickiego, Wł. Broniewskiego, T. Chałubińskiego, Czołowa, P. Gintrowskiego, A. Hlonda, Jagiellońska,  Jana Pawła II, J. Kasprowicza, Z. Krasińskiego, St. Maczka, A. Madalińskiego, Marywilska, Marszałkowska, A. Mickiewicza, J. Mehoffera, Modlińska, Myśliborska, Ostrobramska, Połczyńska, Pułkowa, Puławska, Przyczółkowa, Radiowa, Radzymińska,  Raszyńska, J. Rudnickiego, Słowackiego, al. „Solidarności”, Strumykowa, Szeligowska, Świderska, Targowa, Towarowa, Wał Miedzeszyński, Wiertnicza, al. Rzeczpospolitej, al. Wilanowska, al. Wojska Polskiego, al. Zjednoczenia

Opracowane koncepcje ulic:

  • Radiowa:

RAPORT RADIOWA załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

szczegółowe opracowanie koncepcji:

Radiowa: opis koncepcji

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. gen. W. Urbanowicza a ul. Himalajską (Arkusz 1)

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Himalajską a ul. Powstańców śląskich (Arkusz 2)

Radiowa: odcinek pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul. R. Bailly (Arkusz3)

Radiowa: wizualizacja 1

Radiowa: wizualizacja 2

Radiowa: wizualizacja 3

Radiowa: przekroje

  • Połczyńska (z fragmentem Szeligowskiej):

RAPORT POŁCZYŃSKA I SZELIGOWSKA+ załącznik do raportu: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Połczyńska: opis koncepcji

Połczyńska: fragment od ul. Powstańców Śląskich do torów (Arkusz 5)

Połczyńska: fragment od ul. Powstańców Śląskich do okolic ul. Tkaczy (Arkusz 4)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Lustrzanej do ul. Lazurowej (Arkusz 3)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Lazurowej do okolic ul. Sochaczewskiej (Arkusz 2)

Połczyńska: fragment od okolic ul. Sochaczewskiej do granic miasta (Arkusz 1)

Połczyńska: fragment ul. Szeligowska (Arkusz 6)

Połczyńska: wizualizacja 1

Połczyńska: wizualizacja 2

Połczyńska: przekroje

  • Puławska

Projekt koncepcyjny – broszura

załącznik: OPIS PROCESU KONSULTACJI

Opis – projekt koncepcyjny 

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 1

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 2

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 3

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 4

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 5

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 6

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 7

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 8

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 9

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 10

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 11

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 12

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 13

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 14

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 15

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 16

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 17

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 18

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 19

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 20

Koncepcja aranżacji zieleni – cz. 21

 

  • Pułkowa

Raport – Pułkowa 

 

Prace projektowe nad pozostałymi koncepcjami jeszcze trwają. Gotowe koncepcje będą sukcesywnie umieszczane na stronie. Przewidywany termin zakończenia prac nad raportami to Sierpień 2019 roku.

Pokaż inne artykuły