m595113_05_ZIELONY SALON | Znamy już plan rewitalizacji Pola Mokotowskiego