Z_894 Banska_Andzo | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej