Z_716 Zalewska_Woszczyk | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej