Z_491 N3 Sztuka | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej