Z_379 Milosz_Maciejwska | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej