Z_356 Warzeniuk_Kosiacka | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej