Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy oraz członkowie sądu konkursowego na tle zwycięskiej pracy | Powstanie ogród w centrum miasta – znamy projektanta aorty warszawskiej