Szeligowska | Zazieleńmy Połczyńską, Szeligowską i Radiową