fot. Maciej Margas, licencja do 30.09.2020 (3) | Ochrona różnorodności biologicznej w miastach