20171019_112700 | „Warszawa chwyta wodę” – program zrównoważonego korzystania z wód powierzchniowych i opadowych