002_PLANSZE_1_Część6 | Sędziowie byli zgodni. Poznaliśmy projektanta kolejnego odcinka bulwarów