002_PLANSZE_1_Część5 | Sędziowie byli zgodni. Poznaliśmy projektanta kolejnego odcinka bulwarów