002_PLANSZE_1_Część4 | Sędziowie byli zgodni. Poznaliśmy projektanta kolejnego odcinka bulwarów