002_PLANSZE_1_Część3 | Sędziowie byli zgodni. Poznaliśmy projektanta kolejnego odcinka bulwarów