002_PLANSZE_1_Część2 | Sędziowie byli zgodni. Poznaliśmy projektanta kolejnego odcinka bulwarów