002_PLANSZE_1_Część1 | Sędziowie byli zgodni. Poznaliśmy projektanta kolejnego odcinka bulwarów