trwa koszenie kanałów (2) | Trwa wykaszanie traw i chwastów porastających kanały