Od lewej Michał Olszewski, Marcin Adamkiewicz, Magdalena Roguska i Aleksandra Gajewska | Zieleń wkracza na kolejne ulice