Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy | Warszawa zaprasza do zielonej współpracy