ewl_8915 | Pierwsza z toalet miejskich stanęła na Myśliwieckiej