Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podczas spaceru po budowie bulwarów | Nowymi bulwarami przejdziemy jeszcze przed wakacjami